Skip links

Om oss

Rätt från början

TakTema har sedan bildandet 2007 haft en stadigt ökande tillväxt både personalmässigt och geografiskt. Vår filosofi redan från starten har varit, och är, att aktivt arbeta med kompetens och kvalitet. Det har medfört att vi har stora kunder som återkommande anlitar oss för takentreprenader i hela Sverige.

Kontor finns i Västerås såväl som i Stockholm.

 Det TakTema ständigt strävar efter är ”Rätt Från Början”.

Det vill vi uppnå genom att arbeta löpande med struktur, planering och organisation.

— kvalitet och leveranssäkerhet

Viktiga värdeord för oss är kvalitet och leveranssäkerhet. Det gör att vi har ett gott samarbete med leverantörer och kunder där vi kan vara en del av lösningen och en resurs för våra kunder och samarbetspartners

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.