Vi är TakTema

Om oss

Vi strävar alltid efter

Rätt från början

TakTema har sedan bildandet 2007 haft en stadigt ökande tillväxt både personalmässigt och geografiskt. Vår filosofi redan från starten har varit, och är, att aktivt arbeta med kompetens och kvalitet. Det har medfört att vi har stora kunder som återkommande anlitar oss för takentreprenader i hela Sverige.

Kontor finns i Västerås såväl som i Stockholm.

För att uppnå Rätt från början arbetar vi löpande med

Asset 111

Struktur

Asset 241

Planering

Asset 311

Organisation

Kvalitet och leveranssäkerhet

Viktiga värdeord för oss är kvalitet och leveranssäkerhet

Det gör att vi har ett gott samarbete med leverantörer och kunder där vi kan vara en del av lösningen och en resurs för våra kunder och samarbetspartners