Erfarna och utbildade montörer är Tak Temas viktigaste resurs, våra montörer och andra medarbetare, genomgår fortlöpande utbildningar;

  • Branschens utbildning genom TIB (Takentreprenörerna i Byggbranschen)
  • Materialleverantörernas produkt/ monterings utbildningar
  • Interna och externa uppföljningar under produktionen och av slutförda projekt, erfarenheter förmedlas vidare internt inom Tak Tema
  • Tak Temas interna utbildningsplan med uppföljningar, säkrar att montören har genomgått relevanta utbildningar.

”det finns inget halvt bra i vår värld,
ett tak är antingen tätt eller otätt,
gör arbetet rätt eller gör det inte alls.”

Taktema strävar efter att skapa ett arbetsklimat, där varje medarbetare ska känna sig trygg och komfortabel med sina arbetsuppgifter & sitt ansvar. Mål & förväntningar skall vara tydliga och uttalade, enligt våra ledord ”rätt från början”.