Tak Tema är bransch auktoriserat TiB-Auktorisation

TiB, Takentreprenörerna är branschorganisation för tak- och tätskiktsentreprenörer i Sverige.
TiB står organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare. TiB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Ett TIB-Auktoriserat företag har minst uppnått följande utbildningsnivå:
• En representant i företagsledande ställning har genomgått TiBs företagsledarkurs.
• En representant i arbetsledande ställning har genomgått TiBs arbetsledarkurs steg 1.
• Hälften av all producerande personal har genomgått TiBs teorikurs för tätskiktsmontörer och innehar kompetensbevis. Övrig personal har erkänd yrkeserfarenhet.
• Samtliga tätskiktsmontörer innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Ett TIB-Auktoriserat företag:
• har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
• har kvalitetsledningssystem och miljöpolicy
• har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
• följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
• följer gällande lagar och förordningar
• innehar erforderliga försäkringar.

Auktorisationsnämnd
TiBs Auktorisationsnämnd beslutar i auktorisationsärenden. Nämnden prövar auktorisationsansökningar och utfärdar TiB-Auktorisation. Nämnden kan återkalla auktorisationen om företag avviker från uppställda kriterier.

Giltighet
Giltighetsperioden för erhållen TiB-Auktorisation är kalenderår samt påföljande kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om vidmakthållande görs. Auktorisationens giltighet kan kontrolleras på tib.se där TiB Auktoriserade företag finns förtecknade.

Reglemente
I Reglementet för TiB-Auktorisation finns de krav som ställs på TiB Auktoriserade företag. Reglementet i sin helhet återfinns på tib.se.

Mer information om TiB-Auktorisationen finns på tib.se

© TIB