Förutom arbeten med traditionella takmaterial, kan Tak Tema erbjuda tjänster och produkter, som ligger i framkanten av vad forskning och utveckling tagit fram.

Tätskikt tillverkade av förnyelsebara råvaror

Vid tillverkning av traditionella tätskiktsmattor finns bitumen med som en viktig beståndsdel. Bitumen kommer från raffinerade petroleumprodukter som inte är förnyelsebara. Idag finns alternativa tätskikt tillverkade av förnyelsebara råvaror från växtriket. Råvarorna som används är vegetabiliska oljor och hartser från pappers/skogs industrin.

CO2 reducerande tätskikt

Ett granulerat tätskikt där ovansidan består av olivine, ett i naturen vanligt förekommande mineral, magnesiumjärnsilikat.
När det regnar så reagerar koldioxid som sköljs ur luften med olivinet och det bildas två oharmliga ämnen kiseldioxid och magnesiumkarbonat .

1000m2 olivine neutraliserar 1750kg CO2-utsläpp under sitt beräknade bruksskede

Temperatur reducerande tätskikt

Att kyla en byggnad kan kosta lika mycket som att värma dem. Ett ljust tätskikt nyttjar den vita effekten och verkar som en passiv kylare. Byggnadens innetemperatur blir lägre och varma dagar kan fastighetsägaren spara energi att driva kylmaskiner.