Förutom arbeten med traditionella takmaterial, kan Tak Tema erbjuda tjänster och produkter, som ligger i framkanten av vad forskning och utveckling tagit fram.

Membranisolering och dolda tätskikt

Parkeringsdäck, innergårdar, terrasser och liknande konstruktioner sätter extra stora krav på tätskiktsmaterialet, tekniska lösningar och arbetsutförandet. Taktema har erfarenheter av både renoveringar och nyproduktioner på sådana konstruktioner. När kraven är som störst kommer vår kompetens, egenkontroll och kvalitetsuppföljning till sin fulla rätt.