Förutom arbeten med traditionella takmaterial, kan Tak Tema erbjuda tjänster och produkter, som ligger i framkanten av vad forskning och utveckling tagit fram.

Inspektioner och statusbedömning

Genom dokumenterade inspektioner har Tak Tema tagit fram ett system för att upprätta långsiktiga underhållsplaner av yttertak. Vi kallar det för STATUSBEDÖMNING och är ett hjälpmedel för fastighetsägare och förvaltare i budgetarbetet och att jämna ut underhållskostnaderna över tid.

Underhåll och reparationer

Genom årliga inspektioner med reparationer och underhåll av befintliga tätskikt, går det ofta att förlänga tätskiktets livslängd. Tak Tema erbjuder serviceavtal och kan sköta om takens underhåll och reparationer.