Förutom arbeten med traditionella takmaterial, kan Tak Tema erbjuda tjänster och produkter, som ligger i framkanten av vad forskning och utveckling tagit fram.

Tilläggisolering

Tilläggsisolering en investering som lönar sig. När takets konstruktion och utformning är lämplig och tillåter att tilläggsisolera, kan vi vid beräkningar se att tilläggsisolering ger betydande besparingar. Om tilläggsisolering utförs när befintligt tätskiktsmaterial behöver bytas blir ekonomin för fastighetsägaren ännu mer fördelaktig

Temperatur reducerande tätskikt

Vårt klimat blir varmare och kraven på komfort ökar i våra byggnader. Därmed ökar ofta också energiförbrukningen för att kyla byggnaden. Ljusa vita tätskikt på yttertaket kan sänka innetemperaturen eller utgöra avgörande faktor till att undvika investeringar i nya kostsamma kylanläggningar.