Försäkringar & Garantier

Försäkringar

Tak Tema ser till att ditt tak blir en trygg investering. Genom Moderna Försäkringar, har Tak Tema ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket.

Vi har en försäkring som täcker avbrott, allrisk och ansvar för upp till 10.000.000 kr avseende utförda entreprenadarbeten

Garantier

Tak Tema har tillgång till leverantörernas garantiförsäkringar, vilka ger extra trygghet utöver vedertagna branschnormer.

Våra tätskiktsleverantörer kompletterar sina produkter med egna garantiförsäkringar, för vissa av produkterna upp till 15 år.